Pierwsza pomoc po wyciągnięciu z wody.

Pierwsza pomoc na basenie lub nad jeziorem.

Tonięcie pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc po wyciągnięciu z wody wymaga pewnej dodatkowej modyfikacji.

Pierwsza pomoc po wyciągnięciu z wody polega na walce z tzw. hipoksją. Tonięcie to proces, w wyniku którego dochodzi do zaburzeń oddychania spowodowanych dostaniem się cieczy do dróg oddechowych. W związku z tym o niedotlenienie bardzo łatwo. Utonięcie, to zgon w ciągu 24 godzin od zanurzenia w cieczy. Naczelnym celem postępowania z poszkodowanym po epizodzie tonięcia, którego skutkiem jest zatrzymanie krążenia, jest zniesienie niedotlenienia, dlatego podczas rozpoczęcia resuscytacji konieczne jest podanie pięciu oddechów ratowniczych przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej

Po wyciągnięciu z wody, jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy rozpocząć wykonanie pięciu oddechów ratowniczych.

Podobnie jak w schemacie resuscytacji dzieci, gdzie rozpoczynamy pierwszą pomoc dziecku od pięciu wdechów. Woda, która dostaje się do płuc, nie jest przeszkodą w prowadzeniu wentylacj, ponieważ jej ilość zwykle jest niewielka i szybko się wchłania. Dlatego też nie należy podejmować prób jej usunięcia. Prowadząc działania ratownicze należy mieć na uwadze, iż jedną z częstrzych przyczyn tonięcia są urazy kręgosłupa związane ze skokami do wody. Dlatego też wkażdym przypadku tonięcia o niejasnej przyczynie lub po skoku do wody topielec powinien być traktowany jako „poszkodowany urazowy” (patrz Część III). Podejmując próbę wydostania tonącego na brzeg należy bezwzględnie zadbać owłasne bezpieczeństwo i stosować się do zasady, by nie wchodzić do wody bez sprzętu ratunkowego. Walczący o własne życie człowiek jest w stanie nieświadomie wciągnąć nas pod wodę. Nie znając odpowiednich technik uwalniania się od tonącego pod wodą, działanie to może zakończyć się śmiercią nie tylko osoby tonącej ale i ratownika.