Oparzenia – Pierwsza Pomoc

4. Oparzenia Oparzenie to uszkodzenie tkanek powstałe w wyniku działania czynników termicznych, chemicznych, promieniowania lub prądu elektrycznego. Prowadzi do martwicy tkanek i utraty płynów ustrojowych. Skutki oparzeń takie jak: wstrząs hipowolemiczny (patrz IXb), uszkodzenie układu oddechowego czy zakażenia stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Oparzenia rozpoznaje się na podstawie wywiadu od poszkodowanego lub świadków zdarzenia oraz na podstawie typowych objawów. Przyczyny – rodzaje oparzeń: • oparzenia termiczne – spowodowane są przez wysoką temperaturę, w wyniku bezpośredniego kontaktu z płomieniami, gorącymi płynami, gazami lub gorąca powierzchnią. • oparzenia chemiczne – spowodowane przez kontakt ze stężonymi kwasami, zasadami lub pewnymi związkami organicznymi (np. fenolami), które mogą występować nie tylko w postaci płynnej ale również stałej czy gazowej. • oparzenia radiacyjne – działania promieniowania, np. słonecznego lub radioaktywnego. Mogą objawiać się bezpośrednio po napromieniowaniu lub wystąpić z opóźnieniem. Głębokość oparzenia jest zależna od intensywności czynnika parzącego i czasu działania na skórę. Ze względu na głębokość rozróżniamy 3 stopnie oparzeń: • I_ oparzenie obejmuje tylko naskórek – zaczerwienienie i obrzęk skóry, ból • II_ oparzenie obejmuje naskórek i powierzchowne warstwy skóry właściwej – zaczerwienienie, obrzęk, pęcherze, czucie jest zachowane • III_ martwica całego naskórka i skóry właściwej łącznie z przydatkami oraz uszkodzenie tkanek znajdujących się poniżej skóry, która jest sucha, biała lub szara, może być obecny strup. Brak jest czucia bólu ze względu na zniszczone zakończenia nerwowe. Zasady postępowania przy oparzeniach: • przy opatrywaniu oparzeń należy zadbać o bezpieczeństwo własne i używać rękawiczek • należy usunąć czynnik sprawczy, jeśli jeszcze działa • podstawowym działaniem jest chłodzenie tkanek przez polewanie miejsca poparzonego czystą, bieżącą wodą, przez co najmniej 20min. • przy zbyt długim chłodzeniu bardzo rozległych oparzeń pamiętać należy o ryzyku wystąpienia hipotermii • przy oparzeniach jamy ustnej, jeśli poszkodowany jest przytomny, powinien ssać kostki lodu lub płukać jamę ustną zimną wodą • wprzypadku przyklejenia ubrania do skóry nie należy go na siłę zdejmować • wprzypadku poparzeń wapnem niegaszonym należy najpierw mechanicznie usunąć wapno ze skóry (przez wytarcie) • zdjąć obrączki, zegarki, krawat itp. zpowodu szybko narastającego obrzęku • rana powinna być zaopatrzona jałowym, mokrym opatrunkiem (rególarnie polewanym wodą!), bądź opatrunkiem jałowym, suchym • nie stosować żadnych maści, kremów, produktów spożywczych (np. maślanki), itp.