Porażenie prądem,

5. Porażenie energią elektryczną W związku z powszechnym stosowaniem przez człowieka energii elektrycznej w niemal wszystkich dziedzinach życia istnieje duże ryzyko porażenia. Zagrożenie może wynikać z zadziałania prądu elektrycznego (stałego lub zmiennego) lecz także być wynikiem rażenia piorunem. _ Porażenie prądem elektrycznym – następuje, kiedy ciało człowieka znajduje się w obwodzie elektrycznym. Pamiętać należy, że mniejszy opór dla prądu stanowi mokra skóra i dlatego szczególne zagrożenie panuje w miejscach mokrych i wilgotnych. Prąd elektryczny powoduje uszkodzenia takie jak: oparzenia, martwica mięśni itkanek, złamania kości, oderwania ścięgien i mięśni a w najgorszym przypadku prowadzi do zatrzymania krążenia. Pamiętając o swoim bezpieczeństwie, należy odciąć dopływ prądu – możemy wykonać to przez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie bezpieczników. Po odizolowaniu poszkodowanego od źródła prądu należy natychmiast udrożnić drogi oddechowe, ocenić oddech i w razie konieczności rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. _ Porażenie piorunem – w czasie tysięcznych części sekundy działa prąd stały o bardzo dużym natężeniu. Prawdopodobieństwo rażenia zwiększa się w miejscach eksponowanych takich jak np. szczyty gór, pojedynczo stojące drzewa, wieże lub linie przesyłowe (telefoniczne i energetyczne). Podczas burzy nie należy trzymać w rękach metalowych przedmiotów ani przebywać w wodzie. Powikłania, jakie mogą nastąpić po rażeniu piorunem to miedzy innymi oparzenia, uszkodzenie narządów wewnętrznych, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu oraz krążenia. U osoby rażonej piorunem należy natychmiast udrożnić drogi oddechowe, ocenić oddech i w razie konieczności rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.