Zawał serca pierwsza pomoc

ból w klatce piersiowej, wstrząs kardiogenny

Serce jest mięśniem i jak każdy narząd naszego organizmu wymaga dostarczania tlenu i substancji odżywczych oraz usuwania produktów przemiany materii. By tak się działo, serce otoczone jest siecią naczyń zapewniających jego ukrwienie – są to tzw. naczynia wieńcowe. Zawał mięśnia sercowego jest stanem, wktórym dochodzi do zamknięcia światła jednego lub kilku z tych naczyń. Prowadzi to do niedotlenienia i martwicy fragmentu mięśnia, który przez to patologiczne naczynie jest zaopatrywany.
Chociaż objawy zawału potrafią być skryte i podstępne wiele jest takich, które zdużym prawdopodobieństwem wskazują na tę właśnie patologię.
Należą do nich:
• ból w klatce piersiowej o charakterystycznych cechach:
– rozlany (nie punktowy)
– określany jako „duszący”, „gniotący”, „rozpierający”, w postaci ucisku na klatce piersiowej
– promieniujący do lewej ręki, brody i do pleców między łopatki
• duszność
• nudności, wymioty
• uczucie lęku i zagrożenia
• pocenie się
• bladość powłok
• oziębienie skóry

Brak wyżej wymienionych objawów nie wyklucza zawału, dlatego każdy niepokojący przypadek bólu w klatce piersiowej należy skonsultować z lekarzem.
Postępowanie:
Choremu nie wolno wykonywać żadnych większych ruchów, ponieważ każdy niepotrzebny wysiłek, zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Pamiętać należy także, że odczuwa on strach i niepokój, dlatego w miarę możliwości konieczne jest zapewnienie mu komfortu psychicznego oraz wsparcia. Należy ułożyć go w pozycji dla niego wygodnej – najczęściej siedzącej lub półsiedzącej, która jednocześnie korzystnie odciąża serce.
Jeśli chory zgłasza duszność można zapewnić mu dostęp świeżego powietrza oraz rozwiązać krawat, poluźnić kołnierzyk koszuli.

Podczas zbierania wywiadu powinno się uzyskać informacje czy poszkodowany leczył się już z powodu choroby niedokrwiennej serca (zwanej inaczej chorobą wieńcową lub dusznicą bolesną) lub przebył zawał. Istnieje bowiem szansa, że posiada on przy sobie Nitroglicerynę, którą może przyjąć. Lek ten obniża jednak ciśnienie, dlatego zawsze należy najpierw sprawdzić czy ciśnienie jest wyższe niż 120/60mmHg. W innym przypadku podanie Nitrogliceryny spowoduje gwałtowne obniżenie ciśnienia i omdlenie.

Stan chorego może ulegać gwałtownemu pogorszeniu i prowadzić do wstrząsu i/lub zatrzymania krążenia, dlatego konieczna jest natychmiastowa pomoc pogotowia ratunkowego.