Zatrucia w pierwszej pomocy

leki, tlenek węgla, ostre zatrucia

Truciznę można zdefiniować jako substancję, która po wprowadzeniu do organizmu wywołuje w nim uszkodzenia, zaburzenia czynności fizjologicznych i w ostateczności śmierć.

Drogi przedostania się do organizmu, mogą być bardzo zróżnicowane:

 • układ pokarmowy ( alkohol, leki, środki spożywcze)
 • układ oddechowy ( gazy duszące, drażniące, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin)
 • skóra i błony śluzowe ( trucizny rozpuszczalne w tłuszczach, jady zwierzęce )

Zatrucie lekami
Najczęściej dochodzi do zatruć:

 • lekami nasennym, uspokajającymi i psychotropowymi
 • lekami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi
 • lekami nasercowymi

Objawy zatrucia nie są specyficzne i zależą w dużej mierze od zażytego środka, zaobserwować możemy, między innymi:

 • zaburzenia świadomości, śpiączka
 • zwężone lub rozszerzone źrenice
 • zwolnienie lub przyśpieszenie oddechu
 • zwolnienie lub przyśpieszenie tętna
 • suchą lub spoconą skórę

Zatrucie tlenkiem węgla CO
Bezwonny, bezbarwny gaz powstający w procesie niepełnego spalania np. przy wadliwie funkcjonującym przewodzie kominkowym. Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza, zmieszany z powietrzem ma silne właściwości wybuchowe. Toksyczne działanie tego gazu polega na wypieraniu tlenu z hemoglobiny, konsekwencją tej reakcji jest niedotlenienie tkanek, które powstaje mimo obecności tlenu w mieszaninie wdechowej. Na początku zatrucia pojawiają się bóle, zawroty głowy, szum w uszach i zmiany psychiczne dające obraz upojenia. W dłużej trwającym zatruciu ma miejsce utrata przytomności i zatrzymanie krążenia. Skóra mimo niedotlenienia ma kolor różowy.