Dwa kolejne szklenia dla grupy pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu. Szkolenie dla podmiotu Urzędu Miasta w Poznaniu realizowane było przez siedem godzin w bardzo intensywny sposób. Udało się opanować umiejętności, w których potencjalny świadek zdarzenia ma wpływ na dalszy wynik leczenia pacjenta. Ćwiczyliśmy zarówno na sali jak i w naturalnym środowisku pracowników. Zapraszam do galerii