12. Omdlenie
Omdleniem nazywamy krótkotrwałą utratę przytomności i świadomości spowodowaną chwilowym zaburzeniem ukrwienia mózgu.
Przyczyn omdleń jest bardzo wiele, najważniejsze z nich to:
• długotrwała pozycja stojąca w bezruchu,
• przebywanie w pomieszczeniach dusznych i gorących,
• długotrwałe uciskanie tętnic, np. tętnicy szyjnej,
• emocje – pozytywne i negatywne,
• silny ból,
• widok krwi,
• specyficzne zapachy,
• niedobór pokarmu lub wody,
• osłabienie,
• bolesna menstruacja u młodych kobiet.

Pierwsza pomoc w przypadku omdlenia polega przede wszystkim na ułożeniu pacjenta w tzw. pozycji czterokończynowej. Wykonujemy ją przez uniesienie kończyn dolnych i górnych pod kątem 90o. Poszkodowanemu należy zapewnić również dostęp świeżego powietrza. W sytuacji, gdy poszkodowany nie odzyska przytomności po upływie około 1 minuty, konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego i ułożenie poszkodowanego w pozycij bezpiecznej.