Podręcznik z pierwszej pomocy -Wstęp

Uzupełnienie do kursu pierwszej pomocy

We współczesnym świecie lawinowo wzrasta liczba nagłych zdarzeń inieprzewidzianych wypadków. Zdarzają się one wszędzie – w domu i na ulicy, w pracy i w szkole – zaskakują nas, gdy najmniej się ich spodziewamy.
W 2016 r w 33664 wypadkach drogowych śmierć poniosło 3026 osób, rannych zostało 44766 – te ogromne liczby nie powinny nas straszyć i sparaliżować, lecz skłaniać do zadania sobie pytania – czy potrafię pomóc?
Zdrowie, a nawet życie poszkodowanych w stanach nagłych, zależy w dużym stopniu od reakcji osób postronnych, świadków oraz współuczestników wypadku, od szybkości ich działania i umiejętności udzielania pomocy. Spośród ofiar różnych wypadków kilka tysięcy osób rocznie traci życie lub zostaje kalekami, tylko dlatego, że nie otrzymało pierwszej pomocy przedmedycznej przed przybyciem pogotowia ratunkowego.
Pierwsza pomoc przedmedyczna ratuje życie, zapobiega pogarszaniu się stanu ofiary, łagodzi ból i cierpienie oraz stwarza warunki powrotu do zdrowia, anierzadko również życia. Z tej dziedziny każdy z nas może wielokrotnie zdawać egzamin, którego najwyższą oceną będzie uratowane zdrowie i życie drugiego człowieka. Tak jak w przypadku każdego innego sprawdzianu, zanim nastąpi część praktyczna należy poprzedzić ją poznaniem podstaw teoretycznych. Dlatego żywimy ogromną nadzieję, że skrypt ten stanie się dla Was przydatnym, podręcznym, ale przede wszystkim zrozumiałym źródłem wiedzy. Zawarte w nim treści kierujemy do ludzi niezwiązanych zawodowo ze służbą zdrowia, takich jak kierowcy, studenci, rodzice oraz do wszystkich osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Skrypt ten podzielony został na trzy części. Pierwsza zawiera schemat postępowania w sytuacji najbardziej dramatycznej, jaką jest zatrzymanie krążenia, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Druga – dotyczy stanów nagłych u „pacjentów nieurazowych” i została poświęcona podstawowym i najpowszechniejszym jednostkom chorobowym bezpośrednio zagrażającym życiu. Omówiono w niej objawy i postępowanie na etapie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnia część dotyczy „pacjentów urazowych”, a więc uczestników wypadków komunikacyjnych i zasad postępowania z poszkodowanym, który doznał urazu.
Zawarte w skrypcie informacji oparte są o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC, European Resuscitation Council) oraz o najnowsza literaturę medyczną.

Życzymy owocnej nauki
Instruktorzy Medevac