Wezwanie pogotowia ratunkowego

Wybieramy 999

Choroba i wypadek – sytuacje nagłe wobec których czujemy się bezradni. Często potrzebna jest fachowa pomoc. Jak ją uzyskać? Do kogo się zgłosić? Czy zawsze wzywać Pogotowie Ratunkowe?
Nie na co dzień jesteśmy zmuszeni odpowiadać na te pytania. Kiedy jednak zostajemy doświadczeni przez los i pomoc jest nam potrzeba czujemy się często zagubieni.
Poniższa tabela zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

POMOC DORAŹNA LEKARZA RODZINNEGO
– zgłaszamy się tutaj z nagłymi zachorowaniami, nie zagrażającymi życiu pacjenta (tak jak do lekarza rodzinnego)
– działa wieczorami i w weekendy (po godzinach pracy lekarza rodzinnego)
– dyżuruje tu lekarz ogólny lub pediatra – którzy zastępują lekarza rodzinnego
– pomoc można uzyskać w wyznaczonym ambulatorium
– jeżeli pacjent nie jest w stanie dostać się do lekarza, ten powinien przyjechać do chorego (samochodem osobowym bądź karetką – tzw. Zespół Familijny)
– obowiązuje kolejka pacjentów
– każdy zobowiązany jest dowiedzieć się od Lekarza Rodzinnego, do którego jest zapisany, gdzie zgłosić się aby uzyskać Pomoc Doraźną

POMOC DORAŹNA w niedzielę i święta oraz dni powszednie po godzinie 18.00. Zespoły zastępujące pomoc doraźną lekarza rodzinnego w dni, gdy przychodnia jest zamknięta. Lekarz z takiego zespołu ma obowiązek przybycia na miejsce wezwania w sytuacjach nienagłych, przewlekłych i tak jak wyżej napisane. Nie przyjedzie na miejsce natychmiast, może to potrwać, ale nie ma prawa odmówić przybycia. Co więcej, ma obowiązek zdiagnozować pacjenta i uznać, czy powinien pojechać do szpitala, czy też nie. Jeżeli uzna, że należy wezwać Pogotowie Ratunkowe, powinien przy pacjencie pozostać, zabezpieczyć farmakologicznie (wg potrzeby) i czekać na przybycie zespołu ZRM.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
– zgłaszamy tutaj wypadki, nagłe zdarzenia i zachorowania zagrażające życiu pacjenta
– działa przez całą dobę
– dyżurują tu lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni – specjaliści medycyny ratunkowej
– pomoc uzyskamy przez przyjazd Specjalistycznego lub Podstawowego Zespołu Pogotowia Ratunkowego bądź za pomocą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
– dyspozytor z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) decyduje o kolejności i pilności wyjazdu Pogotowia Ratunkowego
– pomoc uzyskamy dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112

Podczas pierwszej pomocy jest wiele momentów, w których moment wezwania pogotowia jest dobry, ale nie zawsze najlepszy. Trzeba pamiętać, że wykonanie telefonu 999 lub 112 oraz przekazanie informacji, może zabrać ratownikowi kilka, czasami kilkanaście minut.
Rozważ, czy sytuacja, czy zdarzenie nie prowokuje do natychmiastowego działania (odłożenia telefonu na Pogotowie Ratunkowe na później). Zdecydowanie taką sytuacją bez względu na wszystko będzie agresywny krwotok. Trzeba go natychmiast zatrzymać, najlepiej opatrunkiem uciskowym. Dobrze też wiedzieć, czy nasz poszkodowany oddycha, ocenić jego stan świadomości nim wykonamy telefon. Dzieciom zakrztuszonym też pomagamy wpierw, przez 1 minutę, nim wybierzemy 999 czy 112.
Zdecydowanie jednak polecałbym natychmiastowy telefon, gdy mamy do czynienia z wypadkiem o charakterze masowym, gdzie do czynienia mam z kilkoma pacjentami, a patrząc na sytuację, domniemywać możemy, iż są oni w stanie ciężkim, zagrażającym ich zdrowiu (np. wypadek komunikacyjny, kilka osób w aucie, nie chodzi, nie rozmawiają).