Podsumowanie

Udzielanie pierwszej pomocy jest wg. polskiego prawa obowiązkiem. Według statystyk niewiele osób decyduje się jednak, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Co jest powodem tej powszechnej bierności? Brak wiedzy i umiejętności? Strach przed pogorszeniem stanu poszkodowanego?
Żadne usprawiedliwienie nie wystarczy, kiedy na naszych oczach cierpi lub umiera człowiek. Dlatego zdobywanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy jest społecznym obowiązkiem i wyrazem prawdziwej odpowiedzialności za innych.
Przedstawione w nieniejszym skrypcie zagadnienia wraz z Kursem, który wsposób praktyczny pokazuje jak zachować się w nagłej sytuacji, doskonale uczą postępowania w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
Do udzialenia pierwszej pomocy niezbędna jest jednak nie tylko wiedza. Konieczna jest także odwaga i motywacja wewnętrzna oraz świadomość, że wielokrotnie jesteśmy jedynymi osobami mogącymi takiej pomocy udzielić. Często jedna ręka i dwa palce drugiej wystarczą, aby człowiek w stanie zagrożnia życia nie zginął, a przed ich użyciem powstrzymuje nas strach – lęk przed spojrzeniami innych ludzi, ośmieszeniem się i znaleziem w centrum uwagi. Pamiętajmy, że życie jest darem bezcennym i nie klasyfikujmy go, nie dzielmy ludzi na lepszych igorszych, lecz pomagajmy – zawsze i bezwarunkowo.

W sytuacji zagrożenia życia,
możemy liczyć tylko na INNYCH
– dziś oni liczą na NAS!