Pierwsza pomocy w wypadkach

urazy, krwotki

Pacjentem urazowym nazywamy każdego poszkodowanego, na którego zadziałała szeroko rozumiana siła. Są to ofiary wypadków samochodowych, potrąceni, pacjenci po upadkach z wysokości i skokach do wody. Wszystkich łączy duże prawdopodobieństwo uszkodzenia kręgosłupa i ten fakt determinuje postępowanie w pierwszej pomocy.
Jeżeli działanie siły jest ewidentne, tak, jak w sytuacjach wymienionych powyżej, to kwestia zakwalifikowania danej osoby do grupy poszkodowanych urazowych wydaje się oczywista. Problem pojawia się, gdy na pierwszy rzut oka nie widać urazów lecz są one ukryte głęboko w ciele poszkodowanego, a na dodatek nikt nie był świadkiem tego zdarzenia. Jak rozpoznać taką sytuację? Do jakiej grupy zakwalifikować poszkodowanego? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Tylko nasza wyobraźnia, doświadczenie życiowe i dokładne obejrzenie miejsca, w którym znajdujemy poszkodowanego mogą nam zasugerować, iż może on mieć obrażenia, a więc jest „poszkodowanym urazowym”. W wielu przypadkach, dla bezpieczeństwa pacjenta, zmuszeni jesteśmy założyć najgorszy scenariusz, gdyż tylko specjalistyczne badania wykonane w szpitalu są w stanie jednoznacznie wykluczyć bądź potwierdzić obecność obrażeń.Wszystkie działania ratownicze powinny rozpoczynać się dopiero w momencie, kiedy ratownicy są pewni, że jest bezpiecznie. Pierwsze kroki tych działań muszą być nastawione na ratowanie życia. Dopiero po ich wykonaniu i opanowaniu całej sytuacji można skupić się na innych czynnościach, zapewniających komfort pacjenta lub niosących ulgę oraz na zapobieganiu iprzeciwdziałaniu dalszym obrażeniom ipowikłaniom. Przykładem takiego postępowania jest odpowiednie ułożenie ciała pacjenta, wstępne zaopatrzenie iunieruchomienie złamań, przykrycie ran jałowym opatrunkiem.
Uwaga! Udrożnienie dróg oddechowych uosób nieprzytomnych stanowi priorytet działań również u poszkodowanych z urazam.