Bibliografia:

Emory Campbell J, 2006, BasicTrauma Life Support.

Furczyk W.(red), Łakomy A., 2003 Stany zagrożenia życia postępowanie bezprzyrządowe, Wyd. PZWL, Kraków.

Gersha B, 2006, Choroby serca, Wyd. PZWL, Warszawa.

Jakubaszko J.(red), 2003, Ratownik Medyczny, Wyd. Górnicki, Wrocław.

Kokot F., 2005, Choroby wewnętrzne, Wyd. PZWL, Wrocław.

Kokot F., 2005, Medycyna ratunkowa na dyżurze, Wyd. PZWL, Warszawa.

Krzemińskiej – Pakuła M, 1992, Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, Wyd. PZWL, Warszawa.

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej dorosłych i dzieci Europejskiej Rady Resuscytacji, wyd. Pantid, Kraków 2005

Noszczyk W., 2005, Chirurgia, Wyd. PZWL, Warszawa.

Zawadzki A, 2007, Medycyna ratunkowa i katastrof, Wyd. PZW , Warszawa.

Źródła dodatkowe:

Kodeks Karny – komputerowy program prawniczy lex 2006, Wyd. Beck, Warszawa

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 01.11.2006

*www.policja.pl