Kursy pierwszej pomocy dla pracowników budowy

 • kierowników
 • pracowników developera
 • wypadki i upadki z wysokości
 • tylko praktyczne ćwiczenia
 • profesjonalni trenerzy
 • z doświadczeniem

Kursy pierwszej pomocy budowa kierownik murarz developer

Kursy z pierwszej pomocy na budowie

Budowa jest bardzo specyficznym i niebezpiecznym środowiskiem pracy.

Szkolenia jakie realizujemy cieszą się ogromną popularnością, dlatego współpracujemy z dużymi markami, co daje nam bardzo dużą satysfakcję. Cieszy nas najbardziej to, kiedy możemy wykonać szkolenie w środowisku klienta i jego pracowników. Dobra edukacja z pierwszej pomocy powinna składać się z kilku faz przygotowania pracownika budowy do umiejętnego udzielania pierwszej pomocy. Pierwszą fazą szkolenia jest kurs pierwszej pomocy podstawowy, czyli taki, w którym uczestnicy nabierają odpowiednich umiejętności. Kurs z pierwszej pomocy na budowie możemy zrealizować na budowie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Doświadczony trener widzi potencjalne zagrożenia, które mogą na niej wystąpić i dostosowuje sposób prowadzenia kursów do zagrożeń. Jeżeli posiadamy odpowiednia wiedzę lub jesteśmy już po szkoleniu z pierwszej pomocy, wówczas warto zorganizować kurs z pierwszej pomocy na budowie. Idealnym rozwiązaniem jest szkolenie rozszerzone o dodatkowe pozoracje i scenariusze..

Termin szkolenia z pierwszej pomocy ustalamy najszybciej jak to możliwe, ale wpływ na to ma kolejność zleceń. Czasem realizujemy zajęcia z dnia na dzień. Godziny wybieramy tak, aby dostosowac sie harmonogramu klienta. Szkolenie może odbyć się również w sobotę i na specjalne życzenie, w niedzielę. Praktycznie każdy kurs pierwszej pomocy realizujemy u klienta. Bardzo chętnie zorganizujemy kurs z pierwszej pomocy na budowie. Zaproś nas do siebie

Kursy zawierają odpowiednie zagadnienia dobrane do potrzeb klienta.

Nie uczymy wszystkiego i nie celebrujemy całego dnia szkoleniem. Wybieramy to co ważne, ale czas który poświęcamy na kurs pierwszej pomocy jest czasem bardzo intensywnie wypełnionym. Szkolenia obejmują podstawy, te najważniejsze, a następnie przechodzimy do zagadnień związanych z wypadkami. W wersji podstawowej szkolenie obejmuje agresywne krwotoki i odpowiednie wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Wersje rozszerzone uzupełnione są o dodatkowe scenariusze, gdzie możemy ćwiczyć poszczególne warianty działania. Dzięki naszym szkoleniom, można zmodyfikować dotychczasowe myślenie o bezpieczeństwie na budowie. Kurs jest swoistym audytem z pierwszej pomocy.

Posiadanie odpowiednio przygotowanego personelu do udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdej firmy, również firmy budowlanej.

Kurs z pierwszej pomocy na budowie, realizowane w firmach budowlanych zakończony jest wręczeniem certyfikatu szkolenia. Kurs nie kończy się egzaminem, gdyż prawdziwy egzamin uczestnicy szkoleń będą zdawać w podczas zdarzeń, w przyszłości. Obecnie dokument wystawiamy na 2 lat, zgodnie z zaleceniami ERC.

Wybrane zagadnienia

 • Kursy pierwszej pomocy na budowie muszą uczyć oceny funkcji życiowych. To najważniejszy element każdego szkolenia.

Przytomność określamy poprzez analizę reakcji poszkodowanego na bodźce. udzielając pierwszej pomocy używamy głosu i potrząśnięć za ramię. Każdej osobie nieprzytomnej należy udrożnić drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu. Zawsze musimy mieć świadomość, czy pacjent oddycha i w jaki sposób – prawidłowo czy też nieprawidłowo.

Ćwiczenie polega na wielokrotnym wykonaniu sekwencji czynności: świadomość, drożność, oddech.

 • Czy wiesz jak pomóc osobie, która podczas prac budowlanych omdlała czy straciła przytomność?

Stan, w którym poszkodowany nie reaguje na zadane bodźce ocenić można jako potencjalną utratę przytomności (ograniczony poziom świadomości). Trzeba postawić granicę między ograniczoną świadomością, a utratą przytomności. Gdy nauczyciel zastaje dziecko leżące na podłodze, bez reakcji na bodźce, oddychające, uznać może to dziecko za nieprzytomne i ułożyć na boku.

Najczęstszym sposobem pomocy osobie nieprzytomnej jest ułożenie na boku, tzw. pozycja bezpieczna. Uczymy na kursach pierwszej pomocy to ułożenie poprzez wykonanie zaproponowanej przez ERC pozycji bocznej. Jest wiele sytuacji, w których można wykorzystać ten schemat działania. Ćwiczenie: powtarzamy nauczone elementy oceny funkcji życiowej, a następnie w praktyczny sposób układamy poszkodowanych na boku.

 • Kursy z pierwszej pomocy na budowie powinny budować nową świadomość bezpieczeństwa. Defibrylator AED to absolutne MUST HAVE.

AED to defibrylator dla laików. Z naszego doświadczenia wynikającego z wielokrotnego sprawdzania kursantów podczas szkolenia, wynika że bez właściwego zapoznania się z urządzeniem AED, amator jest wstanie w właściwy sposób uruchomić i wykonać defibrylację w prawidłowy sposób. My pracujemy nad tym, by było to szybkie działanie. Na szczęście u dzieci AED wykorzystuje się bardzo rzadko. Zwykle nie ma potrzeby.

Pokazujemy jak to wykonać dokładnie i szybko, by nie opóźniać defibrylacji, co jest kluczowe w zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych. Podczas kursu pierwszej pomocy uczymy by pracownik zawsze pamiętał, by szukać możliwości użycia AED podczas RKO u osób dorosłych.

 • Kluczowa umiejętność udzielania pierwszej pomocy na budowie. Nasze kursy z pierwszej pomocy nauczą pracownika budowy odpowiedniego tamowania krwotoku.

Krwawienia agresywne powodują szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Utratę krwi można dość sprawnie opanować właściwym opatrunkiem. Zajęcia podczas kursu pierwszej pomocy mają za zadanie nauczyć kursantów używania opatrunku uciskowego, różnicowania go od opaski uciskowej, a także zapoznać z pojęciem wstrząsu hipowolemicznego. Podczas kursu pierwszej pomocy na budowie przedstawiamy również zastosowanie opatrunku trójstronnego na klatkę piersiową oraz opatrunków hemostatycznych.

 • Omdlenie nie musi być powodem do natychmiastowego wzywania zespołu ratownictwa medycznego.

Omdlenie cechuje się krótkotrwałym epizodem utraty przytomności w sposób nagły. Przyczyny mogą być różne, od szybkiego wstania np. z łóżka, po wysiłek związany z wypróżnianiem się, aż po kwestie kardiologiczne. U dzieci najczęściej jest to długotrwałe przebywanie na słońcu lub w dusznym pomieszczeniu, ew. stres. Ćwiczenie na kursie pierwszej pomocy polega na powtórzeniu wcześniej zdobytych umiejętności oraz wykonaniu uniesienia kończyn dolnych i górnych ku górze celem szybkiego dotlenienia mózgu.

 • Kursy z pierwszej pomocy na budowie z muszą uczyć jak pomagać człowiekowi bez oddechu.

W pierwszej pomocy uznać można, że nagłe zatrzymanie krążeniowo oddechowe następuje wówczas, gdy stwierdzamy brak oddechu lub oddechy agonalne (nie sprawdzamy tętna). Podczas kursu pierwszej pomocy wychowawca nauczony będzie reagować w sposób szablonowy tj. ocena przytomności, ocena drożności dróg oddechowych i ocena samego oddechu. Postępowanie w przypadku braku oddechu jest  zagadnieniem najważniejszym w kursie pierwszej pomocy, gdyż poszkodowany jest w skrajnie złym stanie i tylko właściwe postępowanie zwiększa jego szansę na poprawę. Wytyczne ERC w tym zakresie są klarowne i wg nich nauczamy na każdym kursie.

Prowadzimy naukę na manekinach Littel Anne, Baby i Junior które w bardzo skuteczny sposób weryfikują właściwy sposób pomagania poszkodowanym.

 • Symulacje najlepszym sposobem na utrwalanie umiejętności z pierwszej pomocy.

Poszkodowany agresywnie krwawi z przedramienia. Kursanci mają wykonać poznaną w czasie kursu pierwszej pomocy sekwencję działań tj. podejście do poszkodowanego, rozpoznanie jego funkcji życiowych oraz tamowanie krwotoku w właściwej kolejności.

Po kursie pierwszej pomocy pracownik budowy będzie wiedział dokładnie jak się zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Nagły przeskok napięcia spowodował porażenie prądem jednego z pracowników. Maszyny stop. Doświadczony pracownik Krzysztof kilka tygodni temu przeszedł szkolenie z pierwszej pomocy w firmie Medevac Kursy Pierwszej Pomocy. Wcześniej odbył kilka takich zajęć, ale zwykle to były wykłady, a raz nawet po prostu dostał certyfikat i książkę. Ostatnio było inaczej, kilka godzin treningu, powtarzania do znużenia tych samych czynności zaszczepiły w nim pewien odruch, który właśnie się uaktywnił.

Dobre szkolenie pozwoli Twoim pracownikom na właściwe działanie!

Zorientował się, czy jest bezpiecznie i mając pewność, że nic mu nie grozi podszedł do leżącego kolegi. Z kieszeni wyjął rękawiczki i maseczkę do RKO. Założył je i ocenił stan przytomności kolegi, niestety brak świadomości, a w dalszym badaniu oddechu determinował go do wszczęcia alarmu. Pobiegł równoległe do pobliskiego AED – zakupiony tuż po szkoleniu. Wiedział, że to kluczowa interwencja, nie opóźniając defibrylacji wykonał pierwszą z nich wg zaleceń AED. Ktoś z kolegów widząc co się dzieje chwycił za telefon i poinstruowany przez Krzysztofa dokładnie wiedział co powiedzieć i gdzie zadzwonić. Dość szybko, bo już po 2 minutach zorientowali się, że ich kolega zaczyna delikatnie reagować na uciski klatki piersiowej. Jest oddech. Położyli kolegę na boku i kontrolowali oddech, a co dwie minuty AED wspierało ich ocenę funkcji życiowych. Po szkoleniu Krzysztof dowiedział się, że nie telefon na pogotowie jest najważniejszy, ale jego adekwatne interwencje.