Zadławienia i zakrztuszenia

Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlakom

Terminem zadławienie określa się sytuację, w której ciało obce zamyka drogi oddechowe, w wyniku czego dochodzi do ich częściowej lub całkowitej niedrożności.

  • Niedrożność częściowa – poszkodowany zwykle jest w stanie usunąć ciało obce poprzez próbę kaszlu, może mówić i oddychać.
  • Niedrożność całkowita – poszkodowany nie może oddychać, zaczyna pojawiać się sinica. W niedługim czasie dojdzie do utraty przytomności, a następnie do zatrzymania pracy serca.

Postępowanie w zadławieniach u osób dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życie

  • Pierwsza faza działania: pozwalamy poszkodowanemu działać samodzielnie. Jeżeli kaszel jest efektywny, nie występują objawy niedotlenienia istnieje możliwość wykaszlenia ciała obcego.
  • Druga faza: Kaszel przestaje być efektywny, u dzieci pojawia się sinica w koło ust, wówczas wykonujemy 5 uderzeń miedzy łopatki. Dzieci można przełożyć przez kolano. Jeżeli uderzenia nie przynoszą efektu należy zlokalizować miejsce między wyrostkiem mieczykowatym, a pępkiem i naciskiem na nadbrzusze i pod żebra 5 razy. Przy każdym uderzeniu lub nacisku należy kontrolować drożność dróg oddechowych.
  • Trzecia faza: Polega na utraceniu przytomności. Wówczas wykonujemy uciski klatki piersiowej u dorosłych w liczbie 30, a u dzieci 5 wdechów i realizujemy RKO. Należy każdorazowo po uciskach sprawdzać czy ciało obce udrożniło drogi oddechowe.

Postępowanie w zadławieniach w przypadku noworodka/niemowlaka

  • Pierwsza faza również polega na wyczekiwaniu.
  • Druga faza: sygnałem jest sinica w koło ust. Pamiętać należy, że dziecko może płakać, być pobudzonym. Połóż dziecko na swoim przedramieniu wzdłuż długiej osi jego ciała, głową skierowana ku dołowi. Wykonaj 5 delikatnych uderzeń w okolicę między łopatkami. Jeżeli ciało obce nie wypadnie wykonaj 5 uciśnięć na klatkę piersiową, tak jak w resuscytacji 5 krotnie. Sekwencje te kontynuuj do 3 fazy tj. utraty przytomności.
  • Trzecia faza: skontroluj ułożenie główki dziecka w celu korekty drożności dróg oddechowych, a następnie wykonaj 5 wdechów. Jeżeli klatka piersiowa nie uniosła się, kontynuuj resuscytację.