Tonięcie pierwsza pomoc

6. Tonięcie Tonięcie to proces, w wyniku którego dochodzi do zaburzeń oddychania spowodowanych dostaniem się cieczy do dróg oddecchowych. Utonięcie, to zgon w ciągu 24 godzin od zanurzenia w cieczy. Naczelnym celem postępowania z poszkodowanym po epizodzie tonięcia, którego skutkiem jest zatrzymanie krążenia, jest zniesienie niedotlenienia, dlatego podczas rozpoczęcia resuscytacji konieczne jest podanie pięciu oddechów ratowniczych przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej (podobnie jak wschemacie resuscytacji dzieci (patrz Część I.2). Woda, która dostaje się do płuc, nie jest przeszkodą w prowadzeniu wentylacj, ponieważ jej ilość zwykle jest niewielka i szybko się wchłania. Dlatego też nie należy podejmować prób jej usunięcia. Prowadząc działania ratownicze należy mieć na uwadze, iż jedną z częstrzych przyczyn tonięcia są urazy kręgosłupa związane ze skokami do wody. Dlatego też wkażdym przypadku tonięcia o niejasnej przyczynie lub po skoku do wody topielec powinien być traktowany jako „poszkodowany urazowy” (patrz Część III). Podejmując próbę wydostania tonącego na brzeg należy bezwzględnie zadbać owłasne bezpieczeństwo i stosować się do zasady, by nie wchodzić do wody bez sprzętu ratunkowego. Walczący o własne życie człowiek jest w stanie nieświadomie wciągnąć nas pod wodę. Nie znając odpowiednich technik uwalniania się od tonącego pod wodą, działanie to może zakończyć się śmiercią nie tylko osoby tonącej ale i ratownika.