Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Kursy pierwszej pomocy dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji zostały zrealizowane w siedzibie instytucji, przy ulicy Chwiałkowskiego w Poznaniu. Zrealizowaliśmy dwa kursy, dla ponad 20 osób. Szkolenia obejmowały praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy, zarówno w sali jak i poza nią. Działaliśmy równoległe w kilku miejscach, tak by zwiększyć ilość treningu na osobę.

POZLab

Kolejne kursy zrealizowaliśmy dla firmy PozLab w Poznaniu. Firma ta zajmuje się m. in. szeroko pojętą analityką farmaceutyczną, rozwojem produktów farmaceutycznych oraz ich analizą. Rokrocznie przyjeżdżamy do siedziby firmy, by doskonalić poziom umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Enea Oświetlenie

Kursy pierwszej pomocy dla Enea Oświetlenie. Szkolenie realizowane w dwóch grupach, w różnych terminach. Kursy obejmowały zasady postępowania podczas zasłabnięcia, zatrzymania krążenia. Uczyliśmy również obsługi AED. Dużo ćwiczeń, dużo praktycznych zajęć.

Kursy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla firmy Fairpacking składał się z dwóch szkoleń z pierwszej pomocy. Z każdą grupą spotkaliśmy się dwukrotnie i pracowaliśmy każdorazowo 4 h zegarowe. Dzięki temu mogliśmy kurs prowadzić przez, w sumie osiem godzin, z przerwą tygodniową. W ten szczególny sposób można jeszcze bardziej skutecznie szkolić. Zachęcamy do korzystania z takiego harmonogramu.

Constantia teich Bełchatów

Kurs pierwszej pomocy w Bełchatowie. Śmiało mogę powiedzieć, że był to najintensywniejszy kurs pierwszej pomocy jaki wykonaliśmy. Mnóstwo powtórzeń, bardzo dużo scenariuszy i ćwiczeń. Trening przez 7 godzin. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Zaangażowanie i determinacja godna pochwały.